Jesuíta Barbosa

Jesuíta Barbosa

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1991-07-26

Nơi Sinh: Salgueiro, Pernambuco, Brazil

Còn được Biết đến Như: